Chào mừng bạn đến với Trung tâm hỗ trợ.

Dịch Vụ Mạng Xã Hội Files.PW


Để hợp lý hóa các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống vé hỗ trợ. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được chỉ định một số vé duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến.

Để bạn tham khảo, chúng tôi cung cấp tài liệu lưu trữ đầy đủ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Một địa chỉ email hợp lệ là cần thiết để gửi một vé.

Địa chỉ: Số 1, Tổ 3B phường hải thành, Quận dương kinh, TP Hải Phòng.
Mã số Kinh doanh: 0201968023 - Ngày cấp giấy phép: 06/06/2019